Kort informasjon om kommende arrangementer:

21.02.: Torskeaften på restaurant Lofoten kl. 16.30.
06.–09.06.: Tur til Skagen i Danmark (planlegges).
13.06.: Laks og jordbærtur til Oscarsborg ved Drøbak.

Årsmøtet:

Styrets regnskap, årsberetning og nye og gamle vedtekter kan leses her: Årsmøtet 2016

Info om medlemsmøtene:

Alle møter merket med rødt på kalenderen til venstre, avholdes i Aftenpostens møtelokaler i Akersgt. 55, 1. etasje. Møtene starter kl. 17.00.

Oppfordring:

Vi ønsker at alle som har e-postadresse, melder fra til Olav Aardalsbakke om sin adresse. Olav har følgende mail-adresse: oaardals@online.no.

MØTER AKTIVITETER REISER STYRET VEDTEKTER HISTORIE