Kort informasjon om kommende arrangementer:

23.05.: Leif Gjerland holder foredrag om "Navn i Oslo".
06.–09.06.: Tur til Skagen i Danmark (planlegges).
13.06.: Laks og jordbærtur til Oscarsborg ved Drøbak.

Medlemsmøtet 23. mai

Vi får besøk av Leif Gjerland på møtet vårt 23. mai, hvor han vil holde et foredrag om "Navn i Oslo". Leif Gjerland skriver som kjent om gamle Oslo i Aftenposten og vi tror dette fordraget kan være av interesse for medlemmene våre

Laks og jordbærturen

Vi minner om Laks og jordbærturen 13. juni. Turen går i år til Oscarsborg Festning utenfor Drøbak. Bussen går fra Oslo Bussterminal kl. 10.00, og vi skal ta båten fra Sundbrygga i Drøbak kl. 11.20. Turen vil koste kr. 750,- pr. person. Dette er litt mer enn tidligere, men siden vi kun har fått kr. 40 000,- fra Aftenposten i år, kan vi ikke sponse turen denne gang. Til opplysning kan vi nevne at tidligere har vi fått kr. 100 000,-.
Det vil bli omvisning i festningsverket på Oscarsborg. Vi har buss tilbake fra Drøbak kl. 18.00. For de som bor i området, er det mulig å møte frem på Sundbrygga til kl. 11.20. Alle som ønsker å være med, må melde seg til Reidun Kristensen så snart som mulig. Reidun kan dere nå på telefon 22 67 75 55.

Info om medlemsmøtene

Alle møter merket med rødt på kalenderen til venstre, avholdes i Aftenpostens møtelokaler i Akersgt. 55, 1. etasje. Møtene starter kl. 17.00.

Oppfordring

Vi ønsker at alle som har e-postadresse, melder fra til Olav Aardalsbakke om sin adresse. Olav har følgende mail-adresse: oaardals@online.no.

Årsmøtet 2016

Styrets regnskap, årsberetning og nye og gamle vedtekter kan leses her: Årsmøtet 2016

MØTER AKTIVITETER REISER STYRET VEDTEKTER HISTORIE