Kort informasjon om kommende arrangementer:

08.05.: Tur til Fyn/Ærø og Flensburg
14.06.: Laks og jordbærtur.

Årsmøtet:

Styrets regnskap, årsberetning og nye og gamle vedtekter kan leses her: Årsmøtet 2016

Info om medlemsmøtene:

Alle møter merket med rødt på kalenderen til venstre, avholdes i Aftenpostens nye møtelokaler i Akersgt. 55, 1. etasje. Møtene starter kl. 17.00 (unntatt møtet 8. mars, som starter kl. 18.00).

Oppfordring:

Vi ønsker at alle som har e-postadresse, melder fra til Olav Aardalsbakke om sin adresse. Olav har følgende mail-adresse: oaardals@online.no.

Påmeldinger til Torskeaften og Laks og jordbærtur, samt turen til Fyn/Ærø, gjøres til Reidun Kristensen,
tlf. 22 67 75 55.

MØTER AKTIVITETER REISER STYRET VEDTEKTER HISTORIE