Kort informasjon om kommende arrangementer:

13.09.: Medlemsmøte: Foredraget "Lev livet levende"
11.10.: Medlemsmøte om arv og økonomisk planlegging for eldre
30.11.: Tur til Bramsrudlåven og Sverige. Mer info
11.12.: Kiel-tur. Mer info

Søknadsfrist for Aftenpostens hytter

Søknadsfrist for Aftenpostens hytter for 2017 er onsdag 5. oktober. Dersom pensjonistene ikke kommer inn på Cabinweb.net, må de som ønsker å være med på trekningen av hytter, ta kontakt med elsa.stigen.ringdal@aftenposten.no eller ringe henne innen denne dagen, på telefon: 997 11 808.

Årsmøtet:

Styrets regnskap, årsberetning og nye og gamle vedtekter kan leses her: Årsmøtet 2016

Info om medlemsmøtene:

Alle møter merket med rødt på kalenderen til venstre, avholdes i Aftenpostens nye møtelokaler i Akersgt. 55, 1. etasje. Møtene starter kl. 17.00 (unntatt møtet 8. mars, som starter kl. 18.00).

Oppfordring:

Vi ønsker at alle som har e-postadresse, melder fra til Olav Aardalsbakke om sin adresse. Olav har følgende mail-adresse: oaardals@online.no.

MØTER AKTIVITETER REISER STYRET VEDTEKTER HISTORIE