Kort informasjon om kommende arrangementer:

16.01.: Foredrag om Erik Bye

Info om medlemsmøtene

Alle møter merket med rødt på kalenderen til venstre, avholdes i Aftenpostens møtelokaler i Akersgt. 55, 1. etasje. Møtene starter kl. 17.00.

Oppfordring

Vi ønsker at alle som har e-postadresse, melder fra til Olav Aardalsbakke om sin adresse. Olav har følgende mail-adresse: oaardals@online.no.

MØTER AKTIVITETER REISER STYRET VEDTEKTER HISTORIE