Kort informasjon om kommende arrangementer

20.11: Tur til Bamsrudlåven, Årjäng og Töcksfors, med retur til julemiddag på Bamsrudlåven.
02.12: Lutefisk på Engebret.
14.12.: Kiel-tur (klikk for å lese invitasjonen).
Mer detaljert info på sidene for aktiviteter og reiser.


Kommende møter på
Stopp Pressen

Til alle pensjonister i Aftenposten!

Møte 14. oktober er avlyst.
Møte 28. oktober på "Stopp Pressen" kl. 12.00.
Møte 11. november er avlyst.
Møte 25. november på "Stopp Pressen" kl. 12.00.
Møte 09. desember på "Stopp Pressen" kl. 12.00.

Etter nyttår håper vi at alt er klart for å avholde møtene i 1. etg. i Aftenpostens nye lokaler. Tidspunkt for møtene her er ikke avklart på det nåværende tidspunkt. Vi kommer tilbake med dette i desember.

Olav Aardalsbakke, leder

Oppfordring:

Alle som har e-postadresse, send den til leder Olav Aardalsbakke, oaardals@online.no, slik at vi kan nå dere med informasjon i løpet av året. Vi sparer mye portougifter ved å sende meldinger på e-post.


Alle vi

Alle vi er tilgjengelig i PDF-format her:

Alle vi nr. 4/2012
Alle vi nr. 3/2012
Alle vi nr. 2/2012
Alle vi nr. 1/2012

Alle vi nr. 6/2011
Alle vi nr. 5/2011
Alle vi nr. 4/2011
Alle vi nr. 3/2011
Alle vi nr. 2/2011
Alle vi nr. 1/2011

Alle vi er nå nedlagt.