Kort informasjon om kommende arrangementer:

24.02: Årsmøte.
03.03: Torskeaften på restaurant Lofoten, Aker brygge.
22.-24.03.: Jubileumstur til København (Les mer nedenfor!)
11.06: Laks og jordbærtur.

Flytting av møte!

På grunn av kollisjon med et større arrangement i Aftenposten tirsdag 27. januar, må vi flytte møtet til mandag 26. januar kl. 17.00.

Info om medlemsmøtene:

Alle møter merket på kalenderen til venstre avholdes i Aftenpostens nye møtelokaler i Akersgt. 55, 1. etasje. Møtene starter kl. 17.00.

Jubileumstur til København

Turen er for å markere at Pensjonistforeningen fyller 40 år i 2015.
Innvendig lugar med 2 personer i lugaren koster 720,- pr. person. Utvendig lugar med 2 personer i lugaren koster 850,- pr. person. Commodore med 2 personer i lugaren koster 1510,- pr. person.
Det er kr. 300,- i tillegg for singellugar.
Påmelding kan skje pr. mail til Olav Aardalsbakke, oaardals@online.no, helst så snart som mulig. Siste påmelding blir på vårt møte 26. januar.

Oppfordring:

Alle som har e-postadresse, send den til leder Olav Aardalsbakke, oaardals@online.no, slik at vi kan nå dere med informasjon i løpet av året. Vi sparer mye portougifter ved å sende meldinger på e-post.