Kort informasjon om kommende arrangementer

Hei alle AP-pensjonister!

Minner om vårens siste møte tirsdag 10. juni kl. 17.00. Det er ingen spesiell underholdning denne gangen, men vi er jo flinke til å underholde hverandre. Håper vi sees i Aftenpostens lokaler da.

Til dem som ikke har anledning til å møte opp i sommerværet, ønsker jeg dere alle en riktig god sommer og håper vi treffes til høsten!

Når det gjelder høsten, så er vårt møte tirsdag 19. august avlyst. Dette på grunn av at Aftenposten flytter fra BG 14 til Akersgaten 55 (VG-bygget) den 15. august, og det er ikke noe møtelokale der klart til den 19. august. Når det gjelder møtet 2. september, vet vi ennå ikke noe annet enn at Aftenposten da regner med at vi kan få et sted å være, men det kommer jeg tilbake til senere.

Vår tradisjonelle tur på fjorden i august er også avlyst i år.

Med vennlig hilsen Olav Aardalsbakke.

Oppfordring:

Alle som har e-postadresse, send den til leder Olav Aardalsbakke, oaardals@online.no, slik at vi kan nå dere med informasjon i løpet av året. Vi sparer mye portougifter ved å sende meldinger på e-post.


Alle vi

Alle vi er tilgjengelig i PDF-format her:

Alle vi nr. 4/2012
Alle vi nr. 3/2012
Alle vi nr. 2/2012
Alle vi nr. 1/2012

Alle vi nr. 6/2011
Alle vi nr. 5/2011
Alle vi nr. 4/2011
Alle vi nr. 3/2011
Alle vi nr. 2/2011
Alle vi nr. 1/2011

Alle vi er nå nedlagt.