Kort informasjon om kommende arrangementer:

24.02: Årsmøte.
03.03: Torskeaften på restaurant Lofoten, Aker brygge.
22.-24.03.: Jubileumstur til København (Les mer nedenfor!)
18.-22.05.: Tur til Bratislava med besøk i Wien.
11.06: Laks og jordbærtur.

Tur til Bratislava med
besøk i Wien

Du finner detaljert info om turen her!

Info om medlemsmøtene:

Alle møter merket på kalenderen til venstre avholdes i Aftenpostens nye møtelokaler i Akersgt. 55, 1. etasje. Møtene starter kl. 17.00.

Oppfordring:

Alle som har e-postadresse, send den til leder Olav Aardalsbakke, oaardals@online.no, slik at vi kan nå dere med informasjon i løpet av året. Vi sparer mye portougifter ved å sende meldinger på e-post.