Kort informasjon om kommende arrangementer:

24.11: Juletur til Bamsrudlåven i Mysen med avstikker til Sverige.
08.12.: Lutefiskaften på Engebret.
13.12: Tur til Kiel. Klikk her for info.

Glimt fra laks og jordbærturen i juni

Ved minnesteinen på Roald Amundsens fødested ved Sarpsborg.

Noen av deltakerne utenfor spisestedet på Engelsviken brygge.

Info om medlemsmøtene:

Alle møter merket på kalenderen til venstre avholdes i Aftenpostens nye møtelokaler i Akersgt. 55, 1. etasje. Møtene starter kl. 17.00.

Oppfordring:

Alle som har e-postadresse, send den til leder Olav Aardalsbakke, oaardals@online.no, slik at vi kan nå dere med informasjon i løpet av året. Vi sparer mye portougifter ved å sende meldinger på e-post.

MØTER AKTIVITETER REISER STYRET VEDTEKTER HISTORIE