MØTER I 2019

Alle møtene holdes kl. 17.00 i Akersgaten 55

15. januar   Medlemsmøte.
 
05. februar   Medlemsmøte.
 
26. februar   Årsmøte.
 
19. mars   Medlemsmøte.
 
09. april   Medlemsmøte.
 
30. april   Medlemsmøte.
 
21. mai   Medlemsmøte.
 
11. juni   Medlemsmøte.
 
20. august   Medlemsmøte.
 
10. september   Medlemsmøte.
 
01. oktober   Medlemsmøte.
 
22. oktober   Medlemsmøte.
 
12. november   Medlemsmøte.
 
03. desember   Medlemsmøte.
 
MØTER AKTIVITETER REISER STYRET VEDTEKTER HISTORIE