REISER I 2019

 
15. desember   Tur til Kiel.
 
Mer info om turer og andre aktiviteter fås på medlemsmøtene og hjemmesiden. Det tas forbehold om endring av datoer og klokkeslett.
MØTER AKTIVITETER REISER STYRET VEDTEKTER HISTORIE