Reiser

Foreløpig ingen reiser i 2021 pga. restriksjoner i forbindelse med koronapandemien.