STYRET

Formann:
Terje Flaatten
Hans Nielsen Haugesgt. 37 B - 502,
0481 Oslo
Tlf. 22 27 91 14
Mobil: 480 61 414
E-post: terje.flaatten@bjorknes.no
Nestleder:
Arvid Eriksen
Hovinveien 43 J,
0576 Oslo
Mai-sept:
Hytte 31
Nakholmen
0150 Oslo
Mobil: 901 56 315
E-post: evaarvid31@gmail.com
 
Kasserer:
Reidun Kristensen
Smedgata 34
0651 Oslo
Tlf: 22 67 75 55
Sekretær
Eldbjørg Norli
Iver Holters vei 33
1410 Kolbotn
Tlf: 66 80 86 08
E-post: e.norli@online.no
 
Styremedlem:
Per G. Bøhren
Gunnar Johnsonsvei 6,
0875 Oslo
Tlf. 47 82 70 48
Sekretær:
Haldis Kensland
Akebakkeskogen 56 a
0490 Oslo
Tlf: 22 22 26 46
Mobil: 920 50 880
E-post: haa.ken@combitel.no
 
Varamedlem:
Knut Wilhelmsen
Otto Sognsvei 14,
0681 Oslo
Mobil: 916 24 252
E-post: knutwilh@online.no
Varamedlem:
Olav Aardalsbakke
Ileveien 34
1407 Vinterbro
Tlf: 64 94 15 01
Mobil: 905 18 577
E-post: oaardals@online.no
MØTER AKTIVITETER REISER STYRET VEDTEKTER HISTORIE