Aktiviteter 2024

«Torske-aften» på restaurant Lofoten på Aker Brygge
Tirsdag 5. mars kl.17.00. Påmelding kan gjøres på årsmøte eller til Terje Flaatten.