Styret i 2024

Det ble valgt nytt, redusert styre på årsmøtet 20. februar.

Leder: Terje Flaatten

Nestleder: Knut Wilhelmsen

Kasserer: Olav Aardalsbakke

Sekretær: Berit Bamer