Møter 2024

Første møte i pensjonistforeningen er tirsdag 16. januar kl. 17.00.

Årsmøtet er tirsdag 20. februar kl. 17.00.

Møtene er i Akersgaten 55.