Møter 2022

Tirsdag 23. august kl. 17.00: Vi møtes i Akersgaten 55 til sosialt fellesskap og minnes sommeren som nå er over.

Tirsdag 20. september kl. 17.00: Møte i Akersgaten 55.

Tirsdag 18. oktober kl. 17.00: Møte i Akersgaten 55.

Tirsdag 15. november kl. 17.00: Møte i Akersgaten 55.