Møter

2022

Tirsdag 11. januar  AVLYST!

Tirsdag 25. januar

Tirsdag 8. februar

Tirsdag 22. februar (årsmøte)

Tirsdag 8. mars

Tirsdag 22. mars

Tirsdag 5. april AVLYST!

Tirsdag 26. april

Tirsdag 10. mai

Tirsdag 24. mai

Tirsdag 14. juni (sommeravslutning)